Doğal Hukuk
Doğal Hukuk (natural law)

Hukuki nitelikteki ilkelerin doğada varolan veya var olduğu kabul edilen düzenliliklere göre belirlendiği hukuk düzeni.

TelcisanKapat