Doğal Hal
Doğal Hal (state of nature)

Doğal durum. İnsanın toplumsal bir varlık haline gelmeden önce içinde yaşadığı düşünülen çevresel koşullar ve yaşam biçimini ifade eden terim. Doğal hal kavramı, tarihsel ve olgusal olmaktan çok, siyasal toplumun oluşumunu tasvir etmek için kurgusal olarak varsayılan bir durum ya da dönemi ifade etmektedir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat