Doğal Haklar
Doğal Haklar (natural rights)

Doğuştan kazanılan, eğitim, gelir ve yeteneklere bağlı olmayan yaşama, düşünme, konuşma gibi her bir insan için vazgeçilemez, devredilemez ve yok edilemez haklar.

Ozan MakinaKapat