Doğal
Doğal (natural)

1. Tabii. Fıtri. Kendiliğinden olan. Herhangi bir dış zorlama olmadan, içten gelen, kendi kendine gerçekleşen. 2. Bir şeyin yaratılış düzeniyle çatışmama, tabiatına aykırı olmama durumu. 3. Doğa kanunlarına uygun; doğada varolduğu kabul edilen düzen ile uyum içinde olan.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat