Doğa
Doğa (nature)

1. tabiat. Dinsel referanslara dayalı dünya görüşüne göre, yaratılmış olan herşeyi içine alan ortam. 2. Maddeci dünya görüşünde, evrende meydana gelen olayları denetiminde tuttuğuna inanılan soyut güç. 3. Bir insan, hayvan ya da nesnenin fiziksel, zihinsel ve ruhsal özellikleri ile, onu kendisi yapan niteliklerin tümü.

Ozan MakinaKapat