Dogma
Dogma (dogma)

1. Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün, sorgulanamaz, tartışılamaz hakikatmiş gibi kabul edilmesi. 2. İtiraz kabul etmeyen, tüm sorgulama süreçlerinin dışında tutulan önermelerden her biri.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat