Diyagram
Diyagram (diagram)

Rakamsal verilere dayalı, matematiksel ya da istatistiksel teknikler yardımıyla elde edilen araştırma sonuçlarının nokta, çizgi, kolon veya alan gibi geometrik şekillerde resmedildiği grafik.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat