Diplomatik Pazarlık
Diplomatik Pazarlık (diplomatic bargaining)

Devletler arası ilişkilerde bir devlet ya da devletler grubunun diğerlerinin politika veya faaliyetlerini yönlendirmek, etkilemek yahut değiştirmek amacına yönelik olarak ikna etme, ödül teklifi, tehdit etme veya vaatte bulunma gibi teknikler kullanarak girişimde bulunması ve bu amaçla yapılan pazarlık. Diplomatik pazarlığın başlaması, ancak iki tarafın da kuvvet kullanımından ziyade müzakere yoluyla amaçlarına ulaşabileceklerine dair ortak bir inanca sahip olmalarıyla mümkündür.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat