Diplomatik Misyon
Diplomatik Misyon (diplomatic mission)

Gönderen devleti, kabul eden devlette temsil eden, uluslararası hukukun izin verdiği sınırlar içerisinde gönderen devletin ve onun yurttaşlarının menfatlerini koruyan büyükelçi, elçi veya işgüderlerin iki devlet arasında iktisadi, kültürel ve bilimsel ilişkileri ilerletip geliştirme amacına yönelik olarak üstlendikleri misyona verilen ad.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat