Din Psikolojisi
Din Psikolojisi (psychology of religion)

Dini inançların ortaya çıkışı, gelişmesi, değişmesi ve bu inançların bir sonucu olan tutum ve davranışları çözümleyen psikoloji dalı.

Ozan MakinaKapat