Dilbilimsel Felsefe
Dilbilimsel Felsefe (linguistic philosophy)

Felsefenin temel sorunlarının, ancak o sorunların formüle edildiği dilin, farklı gündelik, bilimsel veya sanatsal kullanım biçimlerinin ve imkanlarının araştırılmasıyla çözülebileceğini savunan yaklaşım.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat