Dilbilim
Dilbilim (linguistics)

Dilin sembollerini, ilişkilerini ve yapısını inceleyen bilimdalı.

TelcisanKapat