Dil Felsefesi
Dil Felsefesi (philosophy of language)

Dilin nasıl ortaya çıktığı, toplumsal yapılardaki farklılıklarla nasıl değiştiği, anlam ile dil arasında ne tür bir ilişki bulunduğu gibi soruları cevaplamaya çalışan felsefe dalı.

TelcisanKapat