Dıştan Evlenme
Dıştan Evlenme (exogamy)

Belirli özelliklere göre bir bütünlük oluşturan bir toplumsal alt grubun içinde yeralan bireylerin birbirleriyle evlenmelerini yasaklayan evlilik düzeni.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat