Dışlama
Dışlama (exclusion)

Bir sistemin içinde yeralan unsurlardan bir veya bir kaçının sistemin unsuru olmaktan çıkarılması.

Ozan MakinaKapat