Dışavurum
Dışavurum (expression)

Ruhsal durumların, sesli, yazılı veya görsel sembollerle ifade edilmesi.

Ozan MakinaKapat