Dış Ticaret Hadleri
Dış Ticaret Hadleri (terms of trade)

İhracat fiyat endeksinin ithalat fiyat endeksine bölünmesiyle elde edilen oran. Bir birim ihracata karşılık kaç birim ithalat yapılabileceğini ifade eden terim. Dış ticaret hadlerinin ülke lehine iyileşmesi için, ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarından daha hızlı yükselmesi, ya da tersinden, ihracat fiyatlarının ithalat fiyatlarından daha yavaş düşmesi gerekir.

Ozan MakinaKapat