Dış Dünya
Dış Dünya (external world)

İnsan zihninin bir ürünü olmadığı, zihinden bağımsız varlığının olduğu düşünülen nesneler, varlıklar ve ilişkiler bütünü.

Ozan MakinaKapat