Devlet Fetişizmi
Devlet Fetişizmi (state fetishism)

Devlete toplumdan bağımsız bir kimlik ve kişilik izafe ederek onu insanüstü ve kutsal bir kurum olarak algılayan, devletin çıkarlarını herşeyin üstünde görerek, ekonomik, sosyal ve kültürel tüm süreçlerin denetiminin devlete ait olduğunu ve bu denetim hakkını kullanırken devletin, bireylerin yaşamlarına her düzeyde müdahale edebileceğini kabul eden anlayış. Devletin kutsallaştırılması ve uğruna herşeyin kurban edilebileceği bir amaç haline getirilmesi. .

TelcisanKapat