Devalüasyon
Devalüasyon (devaluation)

Bir ülkenin parasının, yabancı ülkelerin paraları karşısında değerinin düşürülmesi. Genel olarak ödemeler dengesi açıklarının kapatılması amacıyla başvurulan bir politika aracı olan devalüasyonun, ithal malların fiyatını yükseltip ihraç mallarının fiyatını göreli olarak düşürmesi, bunun sonucu olarak ihracatın canlanıp ithalatın azalmasında, dolayısıyla da ödemeler dengesi açıklarının daraltılmasında etkili olması beklenir.

Ozan MakinaKapat