Deontolojik Etik
Deontolojik Etik (deontological ethics)

Ahlâki kural ve yükümlülüklerin, yolaçtıkları sonuçlara bakılmaksızın, onlardan bağımsız olarak belirlenmesi gerektiğini savunan ahlâk yaklaşımı.

TelcisanKapat