Denge ve Fren
Denge ve Fren (check and balance)

Yasama, yürütme ve yargı erklerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilerek birbirlerini denetlemelerini mümkün kılan siyasal düzenleme. Buna göre yasama görevi meclis, yürütme görevi hükümet, yargı görevi ise bağımsız mahkemeler tarafından yerine getirilir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat