Denge Fiyatı
Denge Fiyatı (equilibrium price)

Belirli bir piyasada, bir malın arz ve talep miktarlarının birbirine eşitlendiği noktada oluşan fiyat. Arz ve talebin birbirini dengelediği fiyat.

TelcisanKapat