Demografi
Demografi (demography)

nüfusbilim. Toplumların nüfusla ilgili yönlerini inceleyen; nüfusun miktar ve bileşimi ile doğum-ölüm oranları, nüfus artışı ve nüfusun bir yerden başka bir yere kitlesel olarak kayması ile ilgili sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını, istatistiksel yöntemleri de kullanarak araştırıp incelemeyi konu edinen disiplin.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat