Dehşet Dengesi
Dehşet Dengesi (balance of terror)

İkinci Dünya Savaşı sonrası nükleer silahların gelişmesi ve çoğalması sonucunda bu silahlara sahip taraflardan herbirinin karşı tarafın da kendisini yok edebilecek bir karşılık vermesinden korkarak bu silahları kullanmaktan caymasıyla oluşan, esas itibariyle dehşet ve dehşetin verdiği korkuya dayalı uluslararası denge durumu.

TelcisanKapat