Değişim Kuramı
Değişim Kuramı (exchange theory)

mübadele teorisi. Toplumsal yapının, düzenin, ilişkilerin ve etkileşimin değişim ilişkileri sonucu biçimlendiğini savunan teori. Buna göre, insanlar sadece maddî şeyleri değişmezler, maddî olmayan şeyler de bu değişim sürecinde yeralırlar; bireyler umdukları getirilere göre davranışlarını planlarlar ve gerçekte elde ettikleri getiriye göre karşılık verirler.

TelcisanKapat