Değerleme
Değerleme (valuation)

1. Vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbiti. 2. Bir işletmenin sahip olduğu iktisadi varlıkların belirli bir tarihteki kıymetlerinin en doğru ve gerçeğe en yakın olarak tesbit edilmesi; işletmeye ait varlıkların bilançoya yansıtılacak değerlerinin çeşitli kriterler yardımıyla belirlenip rakamlarla ifade edilmesi faaliyeti.

TelcisanKapat