Değerden Bağımsız
Değerden Bağımsız (value free)

Bir tutumun, bir ifadenin veya yargının iyi-kötü, güzel-çirkin, yararlı-yararsız gibi olumlu veya olumsuz içerik taşımama, değer yüklü olmama durumu.

Ozan MakinaKapat