Değer Paradoksu
Değer Paradoksu (paradox of value)

İnsan için hayati önem taşıyan, hayatın idamesi için tüketilmesi zorunlu olan malların değerlerinin, gösteriş amacıyla tüketilip hayati hiçbir önemi olmayan, lüks tüketime konu olan malların değerlerinden daha düşük olması durumu. Örn. Suyun ucuz, mücevherin pahalı olması.

Ozan MakinaKapat