Dayanışma
Dayanışma (solidarity)

Bir grup içinde yeralan bireylerin aralarında veya grupların birbirleriyle olan ilişkilerinde, karşılıklı yardımlaşma, işbirliği, ortak tavır ve toplu eyleme bağlı olarak gelişen bağlılık duygusu.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat