Darboğaz
Darboğaz (bottleneck)

1. Üretim sürecinde karşılaşılan, faktör piyasasındaki arz ve taleple ilgili, giderilmesi güç dengesizlik durumu. Sözkonusu dengesizlik krediler, döviz rezervleri, hammadde kaynakları vb. girdilerin ihtiyaç duyulan düzeyin çok altına düşmesinden kaynaklanabilir. 2. Gerek ülke içi, gerekse ülkelerarası siyasi ilişkilerde çözülmek istenen kimi sorunların çıkmaza girmesi; bir anlaşmaya varabilme noktasında aşılması güç engellerle karşılaşılması durumu.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat