Çürütme
Çürütme (refutation)

Bir önermenin ileri sürdüğü iddianın, tersini ortaya koyan kanıtlar ileri sürerek veya o önermeyi destekleyici hiçbir kanıtın ileri sürülemeyeceğini göstererek geçersizliğini ispatlama.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat