Çözülme
Çözülme (disorganization)

1. Toplumsal yapı ilişki ve değerlerin zayıflamaya, hatta bağlayıcı olmaktan çıkmaya başlamasıyla ortaya çıkan toplumsal durum. 2. Ruhsal olarak sıkıntılı durumlardan kurtulmak için kişinin geçici olarak bütünlüğünü kaybetmesi; herşeyi unutup adeta kendisinden tamamen farklı ikinci bir şahsiyet haline gelmesi. Örn. Hafıza kayıpları, uyur-gezerlik, şuursuz kaçmalar, iki ruhlu insan halleri.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat