Çoklu Kişilik
Çoklu Kişilik (multiple personality)

Bir kişide, her biri belirli zamanlarda baskın hale gelen, birden çok kişilik özelliklerinin aynı anda bulunması.

TelcisanKapat