Çoğulculuk
Çoğulculuk (pluralism)

1. pluralizm. Bir sürecin yönlendirilmesiyle ilgili kararların, sözkonusu sürecin sonuçlarından etkilenen tarafların katılımı ile belirlenmesi. 2. Farklı etnik, ekonomik, siyasal kültürel,.. çıkarları temsil eden kurum veya örgütlenmelerin yahut güç odaklarının, zora başvurmadan mevcut sistemin katılım yollarını kullanarak siyasal kararları etkileyebildiği siyasal sistem. 3. Farklı toplum kesimlerinin düşünce, inanç, ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunan görüş.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat