Çiftler Halinde öğrenme
Çiftler Halinde öğrenme (paired-associate learning)

Öğrenicilerden, kendilerine bir kelime ya da hece sunulduğunda bir başka kelime veya hece ile cevap vermeleri beklenen öğrenme yöntemi.

TelcisanKapat