Çevrimsel Yaklaşım
Çevrimsel Yaklaşım (cyclical approach)

döngüsel yaklaşım. Genelde insanlık tarihinde görülen uygarlıkların, özelde de tek tek insan ve toplumların gelişim süreçlerinin tekdüze, doğrusal ve geri döndürülemez bir seyir izlemediklerini; tersine döngüsel, inişli çıkışlı, birbiriyle karşılaştırılamayacak özgünlükte iç dinamiklere sahip bir gelişme çizgisine sahip olduklarını savunan yaklaşım.

Ozan MakinaKapat