Çerçeve
Çerçeve (framework)

Bir düzen, sistem, mekanizma veya yapıya biçim veren, etkinlik alanını sınırlayan ya da sözkonusu yapıyı çevreleyen koşullar bütünü.

TelcisanKapat