Çelişkinin Kurumsallaşması
Çelişkinin Kurumsallaşması (institutionalization of conflict)

Kapitalizmin ilk zamanlardaki saldırgan ve şiddete dayalı çelişkili yapısının, sonraları eski çelişkilerini taşımakla beraber daha az tehlikeli ve daha yumuşak bir görüntüye bürünmesi.

TelcisanKapat