Cüz-i İrade
Cüz-i İrade (individual’s will)

İzafi irade. Göreli istenç. Bireyin sınırlı iradesi. İnsanın ontolojik bir kategori olarak yaratılıştan sahip olduğu, sorumluluk taşımasına temel teşkil eden, onun varolma ve düşünebilmesi ile doğrudan bağlantılı, değişik seçeneklerden birisini tercih etmeyi mümkün kılan göreli dileme, isteme yeteneği.

Ozan MakinaKapat