COMECON
COMECON (COMECON)

karşılıklı iktisadi yardım konseyi. Merkezi planlama yoluyla üye ülke ekonomileri arasında iktisadi, bilimsel ve teknik yönden yardımlaşma ve işbirliği sağlamak, yatırımları desteklemek ve kendine yeterlilik düzeyini yükseltmek gibi amaçlarla SSCB"nin öncülüğünde Doğu Bloku ülkelerinin 1949"da kurdukları iktisadi birlik. Bir anlamda Batı blokundaki OECD"nin karşılığı sayılan COMECON, 1980"li yılların ikinci yarısında SSCB"de uygulamaya konan glastnost ve perestroika politikalarından sonra önemini kaybetmiş, 1991 yılında da feshedilmiştir.

Ozan MakinaKapat