Coğrafya
Coğrafya (geography)

Yeryüzünün yüzeyini, bitki örtüsünü, üretimin yapısını, iklimin seyrini ülke ve bölgelerle ilgili geçerli siyasal ayrımlara göre inceleyen bilim dalı.

Ozan MakinaKapat