Coase Teoremi
Coase Teoremi (Coase theorem)

İktisatçı R. Coase tarafından geliştirilen ve mülkiyet haklarının nasıl tanımlandığına bakmaksızın, sıfır işlem maliyeti ve tarafların anlaşmaya taraftar oldukları varsayımı altında yapılacak serbest sözleşmelerle, devletin devreye girmesine gerek kalmadan bütün dışsallıkların fiyat mekanizması ile içselleştirilebileceğini ileri süren teorem.

Ozan MakinaKapat