Büyük Kuram
Büyük Kuram (grand theory)

Sosyal hayatın tüm yönlerini aynı yetkinlikte açıklayabileceği varsayımına dayalı olarak geliştirilen teori.

Ozan MakinaKapat