Burjuva Devrimi
Burjuva Devrimi (bourgeois revolution)

Batı dünyasında, on yedinci yüzyıldan itibaren soyluların ekonomik, toplumsal ve siyasal süreçler üzerindeki denetimine son veren, ekonomik gücünü ağırlıklı olarak sanayi ve ticaretten alan toplumsal kesimlerin öncülüğünde geleneksel toplum yapısının çözülmesine ve modern ulus-devletleri, piyasa ekonomisi ile liberal demokrasinin ortaya çıkmasına yol açan köklü dönüşüm.

TelcisanKapat