Bölüşüm
Bölüşüm (distribution)

Bir değerin, iktidarın, kaynağın veya üretim sonucunda ortaya çıkan ürünün birden fazla taraf arasında paylaşılması.

TelcisanKapat