Bölgesel
Bölgesel (regional)

Coğrafi, ekonomik veya siyasal olarak benzeşen ülkelerin veya bir ülke içindeki illerin ortak yönlerini niteleyen sıfat.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat