Bono
Bono (promissory note)

Emre yazılı senet. Üzerinde yazılı belirli bir tutarda paranın senet alacaklısına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine ilişkin taahhüt içeren bir kambiyo senedi. Senet ile ödeme taahhüdünde bulunan esas borçluya keşideci, alacaklıya ise lehdar; hüküm ifade edebilmesi için zorunlu unsurlardan bir kısmının, sonradan tamamlanmak üzere, senedin düzenlenmesi sırasında eksik bırakıldığı bonoya da açık bono denir.

ERKAN MAKİNA / ALİ ERKANKapat