Birinci Dünya
Birinci Dünya (first world)

Soğuk savaş döneminin iki kutuplu dünyasında gelişmiş kapitalist ülkeleri betimlemek üzere kullanılan ifade.

Ozan MakinaKapat