Bireysel Ekonomik Denge
Bireysel Ekonomik Denge (individual’s economic equilibrium)

Neoklasik iktisadi analizde, bireyin ihtiyaçlarının tatmininde kendi sınırlı kaynaklarını, onlardan maksimum fayda elde edecek biçimde kullanmasıyla ulaştığı denge durumu.

TelcisanKapat